Sjukvården i Stockholm blir bättre

Kategorier Tandhälsa

En förutsättning som krävs för att kunna bo i en stor stad där många personer finns i omlopp är att det finns ett fungerande sjuksystem. Just tillgången på vård är något som skiljer en större stad mot en mindre rent funktionellt och detta oavsett om det handlar om en bruten arm, en utslagen tand eller en plötslig stroke – man måste kunna komma i kontakt med vården snabbt och få den vård man behöver. Gällande en stroke eller en bruten arm så handlar det mycket om att snabbt ringa 112 eller på egen hand ta sig in i på en akutmottagning och här fungerar det på samma sätt i en större stad som Stockholm som det gör i en mindre stad som Sundsvall.

Om vi går till den avslagna tanden så skiljer det sig dock lite åt och detta till fördel för Stockholm. Det är nämligen betydligt lättare att där komma i kontakt med en akut tandläkare där än vad det är i Sundsvall och det var lite det vi menade som skillnad mellan en stor- och en liten stad.

Att Stockholm kan erbjuda de personer boende i staden en snabb, effektiv akuttandläkare är ett tecken på att staden också börjat utvecklas åt rätt håll och klarar av den stora befolkningen som dagligen flyttar in. Naturligtvis kan man inte enbart avgöra att en kontakt med en akut tandläkare är avgörande för att Stockholm klarar av detta; det finns andra betydligt viktigare frågor också dit vi främst räknar bostadssituationen och kollektivtrafiken som de viktigaste.

Dessa måste också lösas; men att kontakten med akut vård har blivit betydligt bättre är oerhört viktig och ska fungera som en indikation på att man kanske som stad börjat hitta den rätta vägen.

Akut tandläkare steg ett – vilket blir nästa i Stockholm?

Alla städer som växer drabbas också av växtvärk och här är inte Stockholm unikt på något sätt – det handlar om att bygga ikapp och fylla igen de luckor som uppstår då befolkningen växer och här får man således anse att detta är ett steg i rätt riktning. Att snabbt kunna komma i kontakt med en akut tandläkare, en akutmottagning eller något annat som rör sjukvården är alla viktiga detaljer som gör att en stad – Stockholm – kan har börjat växa i sin kostym.

Vi får här hoppas att detta snart även rinner över på den extrema bostadssituationen och på den i dagsläget svajiga kollektivtrafiken. Det får här handla om små steg i taget och att det första tagit i form av bättre vård där det finns exempelvis en akut tandläkare redo på varje tandläkarmottagning i Stockholm visar på att nästa steg är redo att tas.

För allas skull får vi hoppas att detta omfattar bostadsmarknaden; alla ska kunna bo i Stockholm till ett rimligt pris. Där har staden onekligen en utmaning. Läs mer om en tandläkare på den här hemsidan: https://solnadental.se/