Företagshälsovård i Uppsala ger dig möjlighet att bli en bra chef

Kategorier Företagshälsovård

Din firmas företagshälsovård i Uppsala kan ge flera ledtrådar till hur väl du sköter din arbetsplats. Du vill inte riskera utmattningssyndrom hos personalen.

Du som är chef har ett stort ansvar vad gäller din personals hälsa. Stora värden står på spel, både av mänsklig och ekonomisk karaktär. En medarbetare som inte mår bra presterar nämligen inte så bra som han eller hon skulle kunna göra på arbetsplatsen. Men på samma gång kan det vara själva arbetssituationen som gör att personalen inte mår bra. Som chef är det viktigt att fånga upp den dynamiken innan det uppstår en ond cirkel.

Att utnyttja möjligheten till god företagshälsovård i Uppsala är A och O för den företagsledare som månar lika mycket om personalen som om företaget. Här kan du fånga upp allehanda signaler och mönster som skvallrar om att arbetsmiljön på ditt företag påverkar dina anställda negativt. Självklart kan inte vårdgivaren lämna ut personliga detaljer till dig som chef, men du kan be om en neutral utvärdering.

Så räddar en satsning på företagshälsovård din firma i Uppsala

Du som fått mycket negativa signaler från din företagshälsovård i Uppsala bör ta dessa på största allvar. Ofta är det nämligen anställda som har drivkraften att sköta sitt jobb extra bra som hamnar i riskzonen för sjukdomar som depression, utmattning och stressymptom. Inte bra ur HR-synpunkt, med andra ord, om du skulle behöva hitta vikarier på ditt företags allra viktigaste positioner. Då är det betydligt bättre att lyssna på utvärderingen av företagshälsovården.