Livsviktig HLR-utbildning i Stockholm

Kategorier Hälsa

Det är lätt att ta livet för givet, men även en ung och frisk människa kan drabbas av hjärtstopp. Var en medmänniska och ta en HLR-utbildning i Stockholm.

Vi vet aldrig vems tur det är. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Det spelar ingen roll om du är ung, frisk och vid god fysisk. Om det händer någon och du är där, då kan du vara en räddare i nöden. Vid ett hjärtstopp gäller det att agera snabbt, du behöver göra hjärt- och lungräddning.

Detta är information du kan hitta ganska mycket om på internet. Men ännu bättre är om du faktiskt går en utbildning i HLR i Stockholm. Den kursen kan lära dig att rädda liv. Oavsett om du är på stan, på jobbet eller i ditt eget hem.

Vad lär du dig på en utbildning i HLR?

Många anser att en HLR-utbildning bör vara obligatorisk. Eftersom detta är så pass viktigt och kan rädda liv. Det har visat sig att för varenda minut som går utan HLR för en person med hjärtstillestånd, så minskar chansen att överleva med 10 %. När du går en HLR-utbildning i Stockholm, får du lära dig allt du behöver för att kunna agera.

Du får lära dig var du ska placera händerna, hur hårt du ska trycka och hur snabbt du ska göra det. Det är bra att agera snabbt om man ser någon med hjärtstillestånd. Det är även viktigt att så fort som möjligt kontakta 112. Boka in dig till en HLR-utbildning här: www.hlrutbildningstockholm.com