Förverkliga din dröm

Kategorier Okategoriserade

Många är vi som funderat på att skaffa en tatuering men aldrig vågat ta steget. Kanske är det gamla föreställningar om tatueringar eller tvekan på om det skulle passa på en själv. Överallt man tittar idag, ser man människor med tatueringar, gamla som unga, från alla samhällsklasser. Från små tecken till stora och vackre ryggdekorationer.

Rockstjärnor har väl i alla tider haft det, men numera har varenda idrottsstjärna, musiker och kändis en snygg kroppssmyckning att visa upp. Det har gått ner i åldrarna, många ungdomar har tatueringar. Det är 18-årsgräns i Sverige. Men många har gjort dessa utomlands vid tidigare ålder. Dukanske mött någon som tatuerat sig hemma hos en vän, gärna pånågon fest, med dåligt resultat. Det är inte att rekommendera, dåhygienen är väldigt viktig och avgörande för ett gott resultatoch lång livslängd.

Tatueringar har blivit en konstform

Enprofessionell tatuerare är en skicklig och välutbildad konstnärsom kan göra fantastiska konstverk. I Sverige finns omkring 1000 tatueringsstudior. Om vi bortser från världens alla naturfolk ärfaktiskt Stockholmarna världens mest tatuerade folk. Det finnstatuerare i nästan alla kvarter i huvudstaden. Man säger att vartredje Stockholmare mellan 18-49 är tatuerad. Bara i Sverige har detblivit en miljardindustri, där tusentals svenskar tar steget varje år.

Tatueringskonsten går långt tillbaka i vår historia. Den äldsta tatueringen man funnit satt på den så kallade ”Ismannen” som levde i sydtyrolen för 5000 år sedan!

Det blev vanligare i Europa betydligt senare när sjömännen kom hem med
tatueringar från sina resor i Asien, Afrika och Sydamerika och blev väldigt
vanliga bland dem. Det spred sig snabbt till prostituerade och bland
kriminella. Vilket var anledningen att det inte ansågs fint att vara tatuerad

Historia

Tatueringskonsten går långt tillbaka i vår historia. Den äldsta tatueringen manfunnit satt på den så kallade ”Ismannen” som levde i sydtyrolenför 5000 år sedan! Det blev vanligare i Europa betydligt senare närsjömännen kom hem med tatueringar från sina resor i Asien, Afrikaoch Sydamerika och blev väldigt vanliga bland dem. Bland naturfolkenvärlden över är det mer regel än undantag.

Det spred sig snabbt till prostituerade och bland kriminella. Vilket varanledningen att det inte ansågs fint att vara tatuerad bland övrigabefolkningen. Med tiden blev det mer socialt accepterat och fler ochfler såg tjusningen med konstformen. På 2000-talet såg man enexplosion av intresset i storstäderna vilket har att göra att manvill uttrycka sin individualitet.