Din firmas företagshälsovård i Uppsala kan ge flera ledtrådar till hur väl du sköter din arbetsplats. Du vill inte riskera utmattningssyndrom hos personalen. Du som är chef har ett stort ansvar vad gäller din personals hälsa. Stora värden står på spel, både av mänsklig och ekonomisk karaktär. En medarbetare som inte mår bra presterar nämligen inte så bra som han eller hon skulle kunna göra på arbetsplatsen. Men på samma gång kan det vara själva arbetssituationen som gör att personalen inte mår bra. Som chef…Fortsätt läsa ”Företagshälsovård i Uppsala ger dig möjlighet att bli en bra chef”