Viktigt att besöka optiker

Kategorier Hälsa

En optiker kontrollerar din synskärpa men är också utbildad för att förebygga synproblem och upptäcka ögonsjukdomar, så missa inte ditt besök hos optikern.

Att veta hur synen fungerar och vilken roll optikern spelar i detta sammanhang är väsentligt för din vardag och ditt välbefinnande. Det är inte bara en fråga om att se klart, utan också att bli medveten om synförändringar som kan vara tecken på andra hälsoproblem.

En optiker anlitas inte bara för att få rätt styrka på glasögonen eller skaffa kontaktlinser. De är också utbildade att upptäcka tecken på ögonsjukdomar, som glaukom, grön starr, eller makuladegeneration, förändringar i gula fläcken. Därför är regelbundna besök hos optikern nödvändiga, inte bara för synens skull utan som en investering i den allmänna hälsan.

Optiker vill förebygga synproblem

För de flesta är ett besök hos en optiker begränsat till att man upplever en förändring i synen eller behöver nya glasögon. Men optikerns kompetens sträcker sig mycket längre än så. Med regelbundna kontroller kan optikern spåra förändringar i ögat som den enskilde kanske inte märker. Därför är det smart att kontrollera sin syn ofta.

Tidig upptäckt av synförändringar är avgörande för att kunna anpassa synhjälpmedel och förebygga ytterligare försämring. Dessutom kan optikern ge råd om hur du bäst skyddar dina ögon i vardagen, alltifrån skärmljus till UV-strålning. Så ett besök hos optikern är mycket mer än ett steg mot att se skarpare. Det är en hälsofråga. Dessutom är det ju faktiskt trevligt att skaffa nya glasögonbågar då och då och kanske förnya sin stil.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: klarsynt.se