Som en erfaren barnpsykolog är det vår uppgift att förstå hur föräldrars beteenden kan påverka ett barns självkänsla. Föräldrar kan ha en stor roll i att forma sina barns syn på sig själva och sin omvärld. Vi har sett många exempel på hur föräldrars beteenden kan ha både positiva och negativa effekter på barns självkänsla. Att vara en positiv förebild En av de viktigaste faktorerna i att hjälpa barn att utveckla en positiv självkänsla är att vara en positiv förebild. Att visa kärlek, stöd och…Fortsätt läsa ”Så påverkar föräldrars beteenden barns självkänsla: Barnpsykologens insikter”